SEURAKUNNAN KIRJASTOSTA

SAATAVIA JULKAISUJA

Huom. Tämä ei ole myyntiluettelo. Myytäviä kirjoja osoitteessa http://wwnet.fi/users/veijone/kirjoja_myy.htm


FENNICA OLD BOOKS

Fennica. Old books in Finland or about Finland. http://groups.yahoo.com/group/fennicaoldbooks/ harriveijonen@yahoo.com has invited you to join the fennicaoldbooks group!
Fennica old books on avoin yhteisö kaikille vanhojen suomalaisten kirjojen ystäville. Jäsenet voivat vapaasti lisätä tietojaan ja kuviaan koskien vanhoja suomalaisia kirjoja tai Suomea koskevia kirjoja.
Yhteyshenkilö: Srk:n kirjaston hoitaja
http://wwnet.fi/users/veijone/kirjasto.htm

SRK:N KIRJASTO OSTAA KIRJOJA JA PESIEN HIST. TAVARAA. harriveijonen@yahoo.com

ENNEN: "Vainojen perusteellisuutta kuvastaa se, että niin paljon kuin teologien kirjoissa kerettiläisistä puhutaan ja heitä mitä moninaisimmista pahuuksista syytetään, heidän omia teoksia ei juuri ole säilynyt" (Osmo Pöysti , Miten Jumala tunnetaan)

NYT: Emme ota omakustanteita (Lappeenrannan maakuntakirjasto), ei tällaisia! (Joutsenon kirjasto)


Kirjallisuusluettelojamme:
Esko ja Ensio Mustosen tuotanto * Tapio Nousiaisen tuotanto * Vilho Rantasen tuotanto * Eero V. Koskisen tuotanto * Ensio Lehtosen tuotanto * K. A. Pohjakallion tuotanto * Matti Poutvaaran tuotanto * Tommy Hellstenin tuotanto * Vilho Hartosen kirjallinen tuotanto * Matkahavaintoja Raamatun mailta I-III (A. Hjelt 1911) * Arthur Hjeltin tuotanto * Saini Laurikkalan tuotanto * Suomalaisia naiskirjailijoita: 1. Martta Kaukomaa * 2. Helli Kaikkonen * 3. Helvi Halme * 4. Helvi Taponen * Waltari ennen Waltaria * Aapeli Saarisalon tuotanto * Armas Salosen tuotanto * Lappeenranta kaunokirjallisuudessa (Lehmusten kaupunki 30 vuotta 2002) * Helsinki kaunokirjallisuudessa * Jerusalem kaunokirjallisuudessa * Raamattu kaunokirjallisuudessa * Almanakat ja kalenterit * Daniel tutkimus * Danielin kalenterikuva * Sadan kirjan listoja * Kirjaston esimerkkejä * Eräs kielletty kirja * Guide to early church documents * Sodan lehdet

Osa kirjastomme valikoimasta:

AGRICOLA MIKAEL: ABCkiria. Näköispainos. SKS 1982.

AGRICOLA MIKAEL: Se Usi Testamenti. 1548. Näköispainos 1948.

ALOPEUS & PORTHAN: De Libris raris - Huomioita harvinaisista kirjoista. Näköispainos suomennoksin. H:gin yliopisto. 1983. Lopussa bibliofiilien nimiä.

BERLITZ Charles: Maailmanloppu 1999 . Otava 1982.

BIBLIA HEBRAICA adjuvantibus.

BORCHSENIUS Poul: Pitkä vaellus 1-2 . Ristin Voitto 1977.

BOURDEAUX Michael: Glasnost ja usko. Ristin Voitto 1991.

CHASLES Raymond: Israel ja maailman kansat. Karmel-yhdistys. 1961.

CHRISTENSON Larry ja Nordis: Kristitty koti. Kuva ja Sana.

COLLINS & LAPIERRE: Oi Jerusalem. Otava 1972.

DEAL Colin: Jeesuksen tulemuksen päivä ja hetki. Kuva ja Sana 1983.

DEHAAN M. R.: Veren kemia. 3. korjattu painos. Ristin Voitto, 1987.

GILBRANT Thoralf: Ennustukset toteutuvat 1-4. Ristin Voitto 1975-77

GILBRANT Thoralf: EU, peto vai pelastaja. Ristin Voitto 1994.

GITT WERNER: Tiedon sanoja. Päivä 1991.

GRIMBERG CARL: Kansojen historia 1-22. WSOY 1959.

GYLLENBERG Rafael: UT:n kreikkalais-suomal. SANAKIRJA. Otava 1939.

HAAVIO Martti: Opettaja kertoo apostoleista. WSOY 1984.

HARVIAINEN TAPANI, Sollamo Raija: Heprean tekstikirja ja sanasto. 1973.

HEDBERG Juuso: UT:n kreikkalais-suomal. SANAKIRJA. Gummerus 1890.

HELLER A.: Kenen maa? 2000 eKr.-1975 jKr. Ari 1977.

HENGELLINEN laulukirja. Nuottipainos. Tikkurila 1976.

HENRIKSON Alf: Suuri tarukirja. Koko Kansan kirjakerho (s. 85 puhuu Mikaelista!). 1983.

HILTUNEN Paavo: Seurakunnan viimeiset 3 1/2 vuotta. Ari 1979

HILTUNEN PAAVO: Matkalla utopiaan. New agesta. Päivä 1089.

HILTUNEN PAAVO: Daavid - kuningas. Päivä 1993.

HITCHCOCK Mark: Varo Israel karhu tulee. Kuva ja Sana 1994

HJELT Arthur(toim.): Raamatun tietokirja I-II. Otava 1931 ja 39.

HOEVEN Jan Willem van der: Sana Jerusalemista. Kuva ja Sana 1976

HYVÖNEN VÄINÖ E.: Sana alttarilta. Kuva ja Sana.

IBRAM Ishak: ISLAMIN mahti historian ja Raamatun valossa.

IKUISIA KERTOMUKSIA 1-10. Adventistien lastenkirjasarja. Tampere 1981.

ISO RAAMATUN TIETOSANAKIRJA I-III . 1973. Myös laitos 1-10. 1991.

JERUSALEMIN RAAMATUNTUTKIJAT: Ensimmäinen Mooseksen kirja. Sana sanalta Heprea-Suomi sekä uusi käännös. Kesset Jerusalem 1991.

JERUSALEMIN RAAMATUNTUTKIJAT: Joel, Obadja, Habakuk- käännös.

KAITERA PENTTI: Lähitulevaisuus ja Raamatun profetiat. Ari 1977.

(KARTAT) Atlas 1-2. IRT 9-10. Ristin Voitto 1991.

RAAMATUN kuvakartasto. Luc. H. Grollenberg. Weilin&Göös 1965.

Vanhoja Suomen karttoja. SKK 1967.

KARTTAKOKOELMA: Vanhoja yksittäisiä Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden karttoja 1500-luvulta 1800-luvulle (ei kotilainaksi)

KAUPPALA Jalmari: Keski- ja uudenajan marttyyrien historiaa. WSOY 1927.

KELLER WERNER: Raamattu on oikeassa. WSOY 1957.

KOILO TOIVO: Suomennos harhateillä. Ristin Voitto 1967.

LAUKKANEN VESA: Tulevaisuus - maailman tuho ja Jumalan pelastustie. 1993.

LAURIKKALA SAINI: Suomenkielinen raamattukirjallisuus 1548-1948. Turku 1952.

LEHTONEN Ensio: Suomen kohtalo ennustusten valossa. Kuva ja Sana 1963.

LEHTONEN Ensio, LINDSEY Gordon: Sata merkkiä Jeesuksen tulemuksesta (1967)

LEVIS G. S.: Paholaisen kirjeopisto. WSOY 1950.

LINDEMAN Keijo: Apostolinen seurakunta ja antikristuksen eksytys. Israel apu 1994.

LINDEMAN Keijo: Ihmiskunnan tuhon päivä. Ari 1976.

LINDSEY Hal: Kohtaaminen pilvissä. Ristin Voitto 1983.

LINDSEY Hal: Viimeisten päivien Israel. Kuva ja Sana 1992.

LINDSEY Hal: Tule Herra Jeesus. Kuva ja Sana 1995.

LUTTINEN TAPIO: Voiko raamattukritiikkiin luottaa? 1985.

MANNERMAA J. A.: Uuden testamentin selitysteos I-III. WSOY 1919.

MACINTOSH C. H. Viisi Mooseksen kirjaa. Sarja 1-5. Ristin Voitto.

MCMILLEN S. I.: Ei mitään näistä sairauksista. Ristin Voitto 1977.

MELLER Leo: Koska Googin sota. Kuva ja Sana 1977.

MELLER Leo: Vatikaani profetiassa. Kuva ja Sana 1982.

MEURONEN HELJÄ: Niilo Yli-Vainio ja ihmeet. Kuva ja Sana 1978.

MUROMA Urho: Israel historian polttopisteessä.

NIKOLAINEN Aimo, T.: Ilmestyskirja ja nykyinen kristikunta. Kirkon nuoriso 1961.

(NOSTRADAMUS) Nostradamus ja maailman tapahtumat (1942), ym. kopioita.

Nostradamuksen ennustukset nykyisestä suursodasta. Taimi Tervas. H:ki 1944.

Nostradamus ja aikamme. 1996. Seurakunnan tiedotuskeskus. Harri Veijonen.

NOUSIAINEN Tapio: Mikä hetki yöstä on. Päivä 1967.

NOUSIAINEN Tapio: Lopun ajan lähetessä. Päivä 1970.

NOVUM. Uusi testamentti selityksin 1-5. Raamatun Tietokirja 1980-1983.


NUUTINEN P(ekka): Auttava Jumala. Uskonvaellukseni kokemuksia Venäjällä ja Yhdysvalloissa sekä PYHÄ MAA nykyisin kuvissa ja raamatun valossa. Vaasa 1932.

OWENS John, J.: Analytical key to the Old Testament, vol 4 Daniel 9:23-27 osalta.

NYKYSUOMEN SANAKIRJA. WSOY 1966. lähes 4000 sivua.

NYLUND DANIEL: Mistä tiedämme mikä maailmankatsomus on tosi? Ajankohtainen 3.

POHJAKALLIO K. A.: Liha sotii Henkeä vastaan. Ristin Voitto 1950.

ODEBERG HUGO: Jumalallinen ja inhimillinen Raamattu. 1985.

PIETILÄ ANTTI J.: Kristillinen dokmatiikka I-III. Valistus 1930.

PUUKKO A. F.: Raamatun selitysteos I-IV. WSOY 1952

PÄIVÄNSALO MARTTI: Taistelu Raamatusta. Herätysseura. Suolahti. 1993.

PÄTIÄLÄ-SAARISALO RIITTA: Kointähti. Herran tulemusta odottaville.1971.

PÖYSTI OSMO: Miten Jumala tunnetaan. Gummerus Kirjapaino Oy. 1989.

RAAMATTUJA eri suomennoksin myös ilmaisjakeluun vastaanotetaan/annetaan.

RAAMATTUA alkukielellä. 1. ja 2. Mooseksen kirja. Kanava 1943.

RANTANEN Vilho: Israel ajan merkkinä. Päivä 1966.

RANTANEN Vilho: Lopun profetian sanoma. Päivä 1973.

RIDENOUR Fritz: Kuinka ollaan kristitty olematta uskonnollinen. Credo 1975.

RIIPPA Jukka: ISRAEL polttopisteessä. Ari 1979.

RIMMERFORS Einar: Aabrahamista Golda Meiriin. Päivä 1973.

SAARISALO AAPELI: Messiaskuningas. WSOY 1928.

SAARISALO AAPELI: Raamatun Sanakirja. WSOY 1936. Myös 1975 laitos.

SAARISALO AAPELI: Vapahtajan kotijärveltä. WSOY 1954.

SAARISALO AAPELI (Suom.lait. toimittaja): Raamatun maailma. WSOY 1962.

SAARISALO AAPELI: Jerusalem jos unhotan sinut. WSOY 1963.

SAARISALO AAPELI: Pyhä maa. 2. lyh. ja uud. painos.

SAARISALOn tuotantoa enemmänkin, pyritään saamaan KAIKKI.

SAARISALON tuotanto ja rikas elämä. 1996 tekemämme julkaisu.

SAARNIVAARA UURAS: Harmagedon -ennen ja jälkeen.

SAARNIVAARA Uuras: Voiko Raamattuun luottaa (1985)

SANTALA Risto: Kristus Uudessa testamentissa. Karas-Sana. 1975.

SAUER Erich: Maailman lunastuksen aamurusko (1968)

SEPPÄLÄ SEPPO: Heprea-Suomi Sanakirja. Karmel. 1981.

SEPTUAGINTA version Greek and English

SPECTRUM. 1-17 tietokeskus. WSOY 1978-85.

SPILLMANN J.: Jerusalemin kohtalon hetket. Ristin Voitto 1968.

STONER&NEWMAN: Tieteen valossa. Profetioiden luotettavuudesta. 1982.

STRENG Adolf V.: Latinalais-suomalainen SANAKIRJA. SKS Helsinki 1955.

SUNDSTRÖM Erland: Siionin vuorelta ja Nebon kukkuloilta. Shalom 1975.

SVILI HAIM: Lunastuksen laskelmat. Karmel-yhdistys. 1971.

SYVÄNTÖ K.O.: Vanhan testamentin käännösvirheistä. Ari 1977.

SYVÄNTÖ KALERVO, toim. H. Kangas: Israel ja iankaikkinen rakkaus

TIILILÄ OSMO: Viimeiset tapahtumat (1953)

TIILILÄ OSMO: Epäilyksestä uskoon. WSOY 1963.

TOLONEN MIKKO: Sodan teema Danielin apokalypsissa ja sen yhteys makkabilaiskapinaan. Pro gradu (1989), katkelmia.

TYNNI Paavo: Menneitä ja tulevia tapahtumia (1977)

UNGER Merril, F.: Raamatun lukijan käsikirja (1986)

TROST ERNST: Daavid ja Goljat. Israelin taistelu 1967. Gummerus 1967.

VASENIUS VALFRID: Suomalainen kirjallisuus 1544-1895. SKS 1878-97.

VEIJONEN HARRI: Kristillinen lasten- ja nuortenkirjallisuus. Kris-Antikva. Karjalan Kirjapaino. Lappeenranta 1980. ISBN 951-99272-7-1

VEIJONEN HARRI: Tuleva Lähi-Idän rauhansopimus ja uskovien katoaminen. Lappeenranta 1986. Etelä-Saimaan Kustannus OY. sel.teosten yhteenvetokirja.

VEIJONEN HARRI: Herramme tulee-uutiset 1989. sis. mm. ylösottoon valmistautumisesta, varoitus Israelin ystävillekin.

VEIJONEN HARRI: Raamatun ennustuksia vuosille 1994-2001. Opetusmoniste 75 sivua. 1993. Seurakunnan tiedotuskeskus, Lappeenranta.

VEIJONEN HARRI: Suomen mielenterveysseurakin vetoaa. Kymmenkohtainen vetoomus ja seurakunnallinen kannanotto siihen . 1995.

VEIJONEN HARRI: Daniel 9:27 aikamme paljastin: Jerusalemista sovittaessa Jeesus saapuu pilviin! Seurakunnan tiedotuskeskus. 60 sivuinen kirja. 1995.

VEIJONEN HARRI: Aapeli Saarisalon tuotanto ja rikas elämä. 1996.

VEIJONEN HARRI: Vladimir Zhirinovski - Johannes Kastajan parodiaa. 1996.

VEIJONEN HARRI: Nostradamus ja aikamme. Seurakunnan tiedotuskeskus 1996.

VEIJONEN HARRI: Sata syytä erota kirkosta. Onko?

VEIJONEN HARRI: Saatanan hyvä opettaja. Evankeliumien Jeesus oman aikamme valossa. 140 sivuinen Antikristustutkielma. 1996.

VIKSTEN Mauri: Terveen opin pääpiirteitä. Ristin Voitto 1980.

VUORELA VILHO: Raamatun hakusanakirja I-II. WSOY 1951.

VÄHÄKANGAS Mikko: Luvattu vai varastettu maa (1991)

WALVOORD John F. & John E.: Huomenna Harmagedon. Ristin Voitto 1975.

WEGENER G. S.: 6000 vuotta ja yksi kirja. WSOY 1959.

WESTLAKE George W. Jr.: Daniel and Revelation. Kansainv.kirjeop. 1987-91.

WILKERSSON David: Näky. Ari 1974.

YLI-VAINIO Niilo: Yö ilman unelmia. Ristin Voitto 1977.

PARHAAT KIRJAT vielä puuttuvat:

Hippolytoksen Danielin kommentaari ja tietenkin Teidän omakustanteenne. Ostamme kaikenlaista protestanttista raamatullista kirjallisuutta, kuolinpesätkin. Tarjotkaa, kiitos!

Edelliseen paikkaasi Back-painikkeella tai

KIRJASTOSTA KOTIIN


LITERATURE, PUBLISHER, LIBRARY, LIBRARIAN, BOOK, ETC.