DANIEL 9:27

DANIEL 9:27
AIKAMME PALJASTIN:
=====================

JERUSALEMISTA

SOVITTAESSA


JEESUS

SAAPUU

PILVIIN

!

_______________________

DANIEL 9:27 AIKAMME PALJASTIN:
JERUSALEMISTA SOVITTAESSA JEESUS SAAPUU PILVIIN!

KÄÄNNÖSAVUSTAJAT: Kristiina Lampola ja "Suomen parhaat heprean suomentajat",Mirja Ronning ja Jerusalemin Raamatuntutkijat, Uuras Saarnivaara ja "Jumalankansan Raamattu", Seppo Seppälä, Jarmo Forsström, K.O.Syväntö, ym.kieliasiantuntijoita ja heidän julkaisujaan.

SELITYSAVUSTAJAT: Aapeli Saarisalo, Niilo Yli-Vainio, Vilho Rantanen, TapioNousiainen ja monia muita edesmenneitä parhaita selittäjiä ja aiemminkinennaltatietämiseen pystyneitä julistajia sekä koko joukko muiden parhaidenRaamatun selittäjien julkaisuja.

TOIMITTANUT: Harri Veijonen

(kuva: hepreaa Daniel 9:26b-27.) Daniel 9:26b,27 heprean masoreettitekstissä.Kertooko tämä kohta maailman tapahtumia 1990-luvulla? Jopa 300 miljoonaaihmistä uskoo kohdan liittyvän aikaan välittömästi ennen Jeesuksennäkyvää paluuta.

Copyright: Harri Veijonen ja Seurakunnan Tiedotuskeskus, 1995
Kustantaja: Seurakunnan Tiedotuskeskus, PL 57, 53101 LAPPEENRANTA
ISBN 951-97129-0-9
Luokka: 22. Raamattu ja raamatuntutkimus
Kirjapaino: T:mi Myllypaino, 29880 Leväsjoki, 1995

E S I P U H E

DANIEL 9:27:stä kiistellään yhä. Maailman suuria arvoituksia käsittelevät kirjat parhaimmillaan tietävät Daniel 9:27:stä kiisteltävän. Varsin harva ihminen tietää mitä asiaa kiista koskee ja miten merkittävästä kiistasta on kysymys. Jopa 300 miljoonaa ihmistä on katsonut Daniel 9:27:n kertovan maailman tapahtumia 1990-luvulla!

Daniel 9:27 kiista ratkeaa näinä päivinä. Ellei maailmassa tapahdu tai ala pian tapahtua asioita, joita Daniel 9:27:n perusteella ainakin Hippolytokselta * 200 jKr lähtien on selitetty tulevan tapahtumaan, siihen uskojat ovat väärässä. Jos taas alkaa tapahtua ennaltatiedettyä, miten lukija suhtautuisi siihen, että Herra sinetöisi profeetallisen sanansa silmäimme edessä?

Daniel 9:27 kiistan selvittämisessä tarvitsemme tällaista perusteellista alkukielen ja parhaiden käännösten tutkimusta. Kiitän kaikkia kieliasiantuntijoita ja selittäjiä - heistä jotkut jo edesmenneitä -, jotka tavalla tai toisella ovat avustaneet tämän kirjan syntymistä. Niin myös t:mi Myllypainoa, joka tämän kirjasen painaa kuten muutakin evankeelista aineistoa kristittyjen levitykseen.

Toivon, että kirjaseni kaikkine mokineen voi palvella tarkoitustaan sielujen pelastukseksi. Mikäli tässä kirjassa on riittävästi totuutta, siihen mielistymättömät tiedotusvälineet luonnollisesti pyrkivät kaikin tavoin asiasta vaikenemaan ja totuutta vääristelemään. Totuus on niin mullistava, että lähellä totuutta olevatkin voivat vaatia sitä ristiinnaulittavaksi, kirjasta puheenollen roviolle. Ellet uskalla tätä kirjaa lukea ennenkuin kirkkosi pappi olisi sen hyväksynyt, anna kirja kirkkoihin kuulumattomalle etsijälle.

Lappeenrannassa 17. 5. 1995
HARRI VEIJONEN

* Hippolytos. 200-luvulla elänyt teologi.
Hänen Danielin kirjan kommentaarinsa on
vanhin säilynyt raamatunselitysteos. (Spectrum)

1. KIINNOSTAVA AIKAMME PALJASTIN

Herran näkyvä paluu 2000 jKr. (vrt.2 Piet. 3:8) "ja sitä ennen on vielä vihan aika, joka kestää noin seitsemän (Daniel 9:27) vuotta." (Niilo Yli-Vainio: Yö ilman unelmia s. 15). Daniel 9:27:n vetäminen meidän aikaamme on "varsinkin helluntailaisten" levittämä harhatulkinta, väittää puolestaan luterilainen, tohtori Uuras Saarnivaara mahdollisesti vielä enemmän unettomuutta aikaansaavassa kirjassaan ( Harmagedon - ennen ja jälkeen s. 32, Herätysseura). Mutta "varsinkin helluntailaisten" tulkintaan kuuluvaa Lähi-Idän rauhanliittoa (Daniel 9:27) tehdään jo!

Daniel 9:24-26:sta löytyy tarkka aika Kristuksen ensimmäiselle tulemukselle, toteaa rovasti Risto Santala (Kristinuskon juuret I s. 92). Saarnivaaran tavoin Santala ei näe jatkossa, Daniel 9:27:ssä tietoa Herran toiselle tulemukselle, mutta kertoo tutkimansa juutalaisuuden antavan tukea Yli-Vainion käyttämälle tuhatvuotislaskelmalle: "Talmud kertoo, että Elian tradition mukaan "Messiaan päivien" tulisi kestää 2000 vuotta" (Raamatusta taistellaan s. 47). Maailmanlopun estää "vain uskonnollinen mullistus" (Philbert: Teknisen aikakauden profetia), Kristuksen näkyvä paluu. Ja "Jeesuksen tulemusta seuraa tuhatvuotinen (Ilm. 20:6) valtakunta, jossa Kristus hallitsee" (Professori Pentti Kaitera: Lähitulevaisuus ja Raamatun profetiat s.110).

Suomen Raamattuopiston Olavi Peltola (luterilainen) toteaa: "Danielin ilmoitus 70 vuosiviikosta on ollut Raamatun selittäjien erityisen kiinnostuksen kohteena. Siinähän annetaan tulevaisuutta koskeva selvä aikamäärä" (Opiskelemme Vanhaa testamenttia II s. 84). Peltola mainitsee tässä yhteydessä selittäjistä vain yhden nimen, Raymond Chasles. Aihetta käsittelevässä kirjassaan "Israel ja maailman kansat" professori Chasles sanoi: "koska juuri tuollainen ennustus Kristuksen ensimmäisestä tulemuksesta on toteutunut sellaisella tarkkuudella, niin voimme olla varmat, että kaikki mitä on ennustettu toisesta tulemisesta, Kristuksen paluusta, on täyttyvä samalla tavalla" (s.57). Löytäneekö Ihmisen Poika uskoa maan päältä kun Hän tulee (Luuk. 18:8), kun edes Chaslesin käyttäjät eivät näytä olevan varmat, että Daniel 9:27 kertoo ajastamme Herran Jeesuksen takaisintuloineen.

Seitsemänkymmentä vuosiviikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi... . Todella tarkka raamatullinen laskelma 70 x 7 eli 490 vuodesta. Saarnivaaran ym. puoli kristikuntaa sekä mm. mormonit yms. tulkitsevat vuosiviikkojen päättyneen kokonaan jo Jeesuksen aikana. Helluntailaisten, vapaakirkollisten ym. puoli on oikeilla jäljillä johtuen Danielin kansan eli juutalaisten ja Jerusalemin yhdistymisestä vuonna 1967 sekä varsinkin Daniel 9:27:n perusteella ennaltatietämästään, vuonna 1991 alkaen tekeillä olevasta Lähi-Idän rauhasta. "Tuleva Lähi-Idän rauhansopimus ja uskovien katoaminen" on sen tulkintatavan 500 selitysteoksen yhteenvetokirjaseni vuodelta 1986.

Ev.lut. valtiokirkon herätysliikkeen Uuras Saarnivaara on väärässä siinäkin, että ensimmäinen joka sijoitti yhden vuosiviikon meidän aikaamme olisi ollut englantilainen W. Burgh v. 1835 (Emt. s. 32). Jo noin 200 jKr. Hippolytoksen tiedetään selittäneen Daniel 9:27 aikaan välittömästi ennen Herran näkyvää paluuta (Novum, UT selityksin, osa 4 s. 887).

Toki luterilaisistakin löytyy tulkintaamme uskoneita. Esimerkkinä professori Aapeli Saarisalo, koska hän löytää Daniel 9:27:stä Antikristuksen ja yhdistää kohdan toiseen Tessalonikalaiskirjeeseen: "Antikristusta sanotaan hävittäjäksi, Dan. 9:27. Se mitä Paavali sanoo 2 Tess. 2:1-12 on puhuttu tältä Danielin taustalta" (Jerusalem jos unhotan sinut s. 218, WSOY 1963).

Vapaakirkollinen Vilho Rantanen yhtyi tulkintaamme väittäen 1960-luvulla löytyvän 300 asiaan uskovaa selitysteosta (Israel ajan merkkinä s. 155). 500 selitysteoksen yhteenvedosta puhutaan vuonna 1989 Iltalehdessä 11. tammikuuta haastateltaessa tämän toimittajaa 1986 julkaistun "Tuleva Lähi-Idän rauhansopimus ja uskovien katoaminen" kirjasen ja Jasser Arafatin Suomen vierailun tiimoilta.

Älkäämme unohtako Jerusalemia (Psalmi 137:5,6)! Jerusalemista sopiminen olisi viimeinen merkki! Jo 1986 kirjasessani annoin ymmärtää niin pitäen selviönä, että kun Israelin maata jaetaan (Jooel 3:2), viimeiseksi sovitaan Jerusalemista: "Jerusalemin kansainvälistävä rauhansopimus." Daniel 9:27 on asian tärkein esitys. Monet Danielin kirjaa tutkivat ja ymmärrys lisääntyy (Dan. 12:4). K.O. Syvännön "sanatarkasta" käännöksestä huolimatta se on oikea käännös. 1986 kirjaseni lisäksi katso esipuhe Toivo Koilo: "Suomennos harhateillä" (Ristin Voitto 1967). Ei muuta kuin Daniel 9:27:stäkin paras mahdollinen käännös. Helpommin sanottu kuin tehty. Mutta toteutuva käännös siitä on Jumalan ilmoitus!

Daniel 9:27 täydellisen käännöksen antamisesta kieltäytyi ensinnä Israelin Suurlähetystönkin virallinen kielenkääntäjä, Jarmo Forsström. Hän vastasi kertoen: "Tämä kohta kuuluu niihin VT:n kohtiin, jotka voidaan kääntää usealla eri tavalla. Todella perusteellisen käännöksen laatiminen vaatii varsin laajaan lähdeaineistoon paneutumista ja tulisi turhan kalliiksi." Sitten Forsström suositteli halvempana ratkaisuna perehtyä Danielin problematiikkaan Iso Raamatun Tietosanakirjan sekä Uuras Saarnivaaran ja Risto Santalan selitysteosten kautta. Näistä nimistä tiesin, että väärään tulkintaan perustuvat selitykset käännöksen nimellä olisin voinut saadakin.

Kirjoitin Heprea-Suomi sanakirjan toimittaneelle Seppo Seppälälle pyytäen häntä unohtamaan selitykset ja antamaan kunnon käännöksen maksoi mitä maksoi. Sain arvostamani vastauksen, ettei tästä ole tehtävissä yhtä oikeata käännöstä vaan selityksiäkin tutkimalla totuus lähenee. Tulkintojen tekemisen Seppälä jätti toisille esittäen käännöksessään vain sanat peräkkäin "joidenkin sanakirjojen mukaan".

2. VIRHEELLISISTÄ TULKINNOISTA

2. VIRHEELLISISTÄ TULKINNOISTA

Julkaisussani (moniste) "Raamatun ennustuksia vuosille 1994-2001" pyrin laittamaanparemmuusjärjestykseen tunnettuja Herran paluuta koskevia selityksiä. Miinuksen puolelle jäävätjehovalaisten "ikuinen paratiisi tulee", ja muiden eksytykset, jotka väittävät muun kuin Kristuksenolevan tulossa. "Me ihmiset ennustamme, koska emme tiedä"(Etelä-Saimaa). Tietämättömätennustajat ovat nollansa ansainneet varsinkin kun samalla toteuttavat Pietarin ennaltatietämää:Viimeisinä päivinä... sanovat: ei Jeesusta tulekaan (2 Piet. 3:4). Plussan puolelle, ykköseen pääsevätadventistit, jotka uskovat vain Herran näkyvään paluuseen ilman seurakunnan pelastumista Karitsanhäihin yläilmoihin (1 Tess. 4:13-18), jne. lähinnä kymppiä selitykset, joita tässäkin eniten arvostetaan.Enemmän harhassa olevilta saatavista harhaoppistuomioista välittämättä tässä on kerrottava neljästävirheellisestä tavasta koskien Daniel 9:27:n selittämistä.

2. A. KRISTUKSEN KIELTÄMINEN

Juutalaiset ja vastaavat suuntaukset kieltävät Kristuksen eivätkä selitä vuosiviikkoja Jeesukseen.Eivät siitäkään huolimatta, että oikein kääntäisivät "tuhotaan Messias"(Dan. 9:26) kuten mm. HaimSvili (Lunastuksen laskelmat s. 35. Suomen Karmel yhdistys, 1971). Svili selittää Messiaan 60 jKr.tapetuksi pappi Joonataniksi sanoen Danielin saaneen näkynsä 424 eKr.(s. 36).

Kolmantena täydellisen Daniel 9:27:n käännöksen antamisesta kieltäytyi Kielikanavan suosittelemavirallinen heprean suomentaja, Kristiina Lampola, Lahdesta. Hän kuitenkin esitti "Suomen parhaidenheprean suomentajien käännöksen". Siinä Messiaan kuoleman jälkeinen kohta "eikä häneltä jääketään"(Dan. 9:26, KR 1938) on "eikä heillä ole toista". Siinä ilmeisesti Jumalan ilmoitus. Messias(hepreaa) on kreikaksi Kristus (suom. Voideltu), ja turhaan juutalaisetkaan toista odottavat.Ensimmäinen tulee takaisin!

Juutalaisen Haim Svilin toteamukseen voimme yhtyä siinä, että on naurettavaa löytää Daniel 9:24-27:stä Antiokus IV Epifanes (Emt. s. 37). Vuosiviikot eivät voi mitenkään päättyä vielä Antiokuksenaikana (n. 170 eKr.), kuten kirkon teologit, vain ennekuvia näkevätkin väittävät. Kirkon pappienkouluttajat Helsingin yliopiston teologian laitoksella eivät näe edes ennekuvia opettaessaanvuosiviikkojen päättyneen Antiokuksen makkabilaisaikana. Naurettavuutensa todisteista (ks. myösSaarnivaara, Voiko Raamattuun luottaa s.530-) huolimatta kirkon pappien (seurakunnassa papistoaei olekaan) kouluttajat eivät edes suvaitse Antiokuksesta poikkeavaa selitystä (vrt. Timo Veijolanarvostelu pro graduun: Mikko Tolonen, 1989).

Ev.lut. Sisälähetyssäätiön Erich Sauer sanoo: "vanhana aikana selittivät kirkon opettajat, että tällä"Voidellulla" on tarkoitettu Kristusta eikä esim. Kooresta (n. 500 eKr.) tai 2 Makk. 4:34:n mukaanv. 172 eKr. murhattua ylimmäistä pappia Oinas III:a." (Maailman lunastuksen aamurusko s. 242). Siinä paljastuu se, etteivät kirkon opettajat aiemminkaan oikeassa olleet. Ensimmäinen "voideltuprinssi" ja "määrätty Voideltu", Messias oli heidän mielestään sama. Kautta aikain herää kysymys,mihin kirkon teologit uskovat kun eivät Jeesuksen sanaa siitä, että Danielin kirjan kertomahävityksen kauhistus toteutuu myöhemmin, suuren ahdistuksen aikana (Matt. 24:15,21)? Nykyiset kirkon 1992 piplian tekijät parhaiten osaavat poistaa Raamatusta Herran sanaa. Matteus 24:15 alaviitteistä on nyt poistettu Daniel 9:27. Jehovalaisetkin selittävät Jeesusta vastaan, mutta heidän ns.uuden maailman englanninkielinen käännöksensä sentään viittaa Matt. 24:15:sta Dan. 9:27:ään. Alkukielestä selviää helposti, missä Daniel hävityksen kauhistuksesta puhuu: Dan.9:27, 11:31 ja12:11. Vrt. Markus 13:14.

2. B. MESSIAAN AIKAAN PÄÄTTÄMINEN

Uuras Saarnivaaran selitys edustaa laajalti Suomen ev.lut.kirkossa vaikuttavan evankelisen liikkeenkäsitystä. Tähän lainataan hänen toimittajalle lähettämäänsä kirjettä: "Dan. 9:27 puhuu Voidellun,Kristuksen perustamasta uudesta eli kristillisestä liitosta, jonka perustamiskausi oli 7 vuotta. Se onaika Jeesuksen julkisen toiminnan alusta v. 27 jKr. seurakunnan alkuvaiheen päätökseen. "Jumalankansan Raamattu", jossa olen yhdessä useiden muiden kanssa suorittanut korjaustyön, on siv. 1091seuraavasti:

Teksti 9:27:27. `Hän (Voideltu, Kristus) vahvistaa liiton monille yhden vuosiviikon aikana, ja viikonpuolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin´// Alaviite: III. 7 vuotta, viimeinen vuosiviikkoJeesuksen julkisen toiminnan alusta kristillisen seurakunnan alkuvaiheisiin, vuodet 27-32/33 jKr.Tämän vuosiviikon aikana, sen puolivälissä, v. 30, Voideltu, Messias surmattiin ristillä ihmistenpelastukseksi, heidän syntiensä sovitukseksi (eikä hänen omaksi hyväkseen). Sen kaudenjuutalaisessa kirjallisuudessa mainitaan, että temppelissä uhratut uhrit menettivät voimansa 40 vuottaennen v. 70 tapahtunutta kaupungin ja temppelin hävitystä eli v. 30."

On hienoa nähdä "vastustajia", jotka uskovat Jumalan olleen Kristuksessa ja sovittaneen maailmansynnit ristillä. Yhteisen Kristus-uskon perusteella voi olla pääsy Karitsan häihin "rauhan" tullessa,vaikkei "rauhaan ylösottoineen" uskoisikaan. Opetan kuitenkin niinkuin ymmärrän, että puoletuudestisyntyneistä, Herraa odottavista, ajan tietävistä ehdokkaistakin jää vihan aikaan (Matt. 25:6-10). Tottelemattomat pitävät halpana esim. käskyn Herran kansalle lähteä portosta ulos (Ilm. 18:4).Voivat syyttää vain itseään kun takaisin tuleva peto polttaa heidät tulessa(Ilm. 17:16)."Kolmanneltavuosisadalta lähtien parhaiten menestynyt vieras evankeliumi on kreikkalaisen filosofian, vanhan jauuden liiton oppien, pakanallisten uskomusten ja ei-kristillisen valtiomahdin sekoitus, mikä paremmintunnetaan nimellä kirkko."(Pöysti, Miten Jumala tunnetaan). Seurakunnan tulee edetä kauaksi kokouskonnollisesta järjestelmästä! "Yksi hirvittävimpiä valheturvia ovat kirkko ja uskonnot. Petos lähteeSuomessakin varsin aikaisessa vaiheessa liikkeelle", kastelussa kirkon jäseneksi (Laukkanen,Tulevaisuus - maailman tuho ja Jumalan pelastustie) . Kristillinen liitto on mukana pönkittämässäporttoa eli kirkkoa ja syrjimässä seurakuntaa. Esimerkki: poliittisen puolueen myötävaikutuksellamainitut julkaisut ovat kaupunkimme kirjastoonkin kiellettyjä omakustanteisuuteen vedoten.

Juutalaiset uhrit todella menettivät voimansa. Talmudissa (Yoma 39b) kerrotaan, että temppelinporttiin pantu punainen villakaan ei enää muuttunut valkoiseksi. Siinä yhteydessä puhutaan ajasta 70jKr. asti, mutta mikäli 40 vuodestakin puhutaan katson sen juutalaisten yritykseksi todistaa, ettämyöhemmin kuin 30 jKr. kuolleeksi tiedetyllä Jeesuksella ei olisi ollut tekemistä tapahtuman kanssa.Tosin meidänkin tulkintamme edustajissa löytyy Saarnivaaran tavoin ajattelevia, jopa Colin Deal.Tulkintaamme sovellettuna 40 vuodesta 30-70 jKr. seuraisi, että Kristus olisi kuollut 69. viikonlopussa ja laskelma keskeytyisi siinä. Siten tulkintaamme yleisimmin selitetäänkin. 70. viikko olisialkanut kun juutalaisten tekemä Jerusalemin jälleenrakentaminen oli hyvässä vauhdissa ja keskellä1967 alkanutta aikaa. Tai 70. viikko tai ainakin Daniel 9:27:n toteutuminen olisi alkanut vuonna1991 alettaessa "rauhan" teko. Kolmas mahdollisuus olisi, että Daniel 9:27 alkaisi toteutua silloinkun ryhdytään neuvottelemaan Jerusalemista.

Messias tapettiin "eikä hänen omaksi hyväkseen". Eihän Saarnivaara luule, että ketään on koskaantapettu murhatun omaksi hyväksi vaan hän ujuttaa käännökseksi sopivana pitämäänsä tulkintaa.Messias kuoli meidän hyväksemme. Mikään Raamatussa ei todista, etteikö Herran toiminta-aika olisivoinut olla jopa 10 vuotta. Mutta kun Saarnivaara uskoo vain 3,5 vuoteen siinä ajassa vuosiviikkoaei tehdä mitään. Kristiina Lampolan kirjeestä: "Ja 62 vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tieltä,eikä kansalla ole enää toista." Sitten Kristiina Lampola aloittaa uuden kappaleen: "Uusi hallitsijalähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön, mutta tulva tekee hänestä lopun." Saarnivaarapuhuu Voidellusta vielä 27. jakeessa, vaikka tekijä vaihtui eikä Messias edes ollut tekijä edellä, eiHerra tehnyt itsemurhaa.

Jehovalaisetkin väittävät vuosiviikkojen päättyneen Jeesuksen aikana. Heidän mukaansa (Vartiotorni 1.7. ja 22.9. 1983) juutalaiset odottivat Messiasta Danielin ilmoituksen johdosta ja selittävätMessiaan aloittaneenkin vaikutuksensa 29 jKr. Ei siis niin kuin Saarnivaara väittää, että Herra olisi jokuollut 30 jKr. Saarnivaaran mukaan Messias olisi tapettu 69,5 vuosiviikon mentyä, mikä ei voi ollatotta. 69. viikon lopussa on mahdollinen, mutta selitän niin kuin Jehovalaisetkin kääntävät: Messiastapettiin 62 viikon mentyä. Siten kääntää kirkon edellinen pipliakin.

Uuras Saarnivaara selittää Matt. 24:15:n (Raamattu korjauksin ja selityksin s. 77) kertovan 70 jKr.toteutuneen hyökkäyksen ja sen löytyvän Dan. 9:26,27:stä. Titus ei tehnyt Ilmestyskirjankinkuvaamia asioita eikä vahvistanut mitään sopimusta, vaikka "roomalaiset koettivat aikaansaada liittoakansan kanssa"(Svili s. 35). 1335 päivääkään (Daniel 12:12) ei liity Titukseen, vielä vähemmänAntiokukseen kuten Saarnivaara selittää. Daniel 9:27:ssä sopimus vahvistetaan eikä Messiaskaanvahvistanut vaan tapettiin. Vaikka Jeesus teki kuolemallaan uhrimenot tarpeettomiksi, ei Hänmyöskään lopettanut uhreja vaan varoitti juutalaisia väkipakolla ne toimitukset lopettavista. Myös 70jKr. hyökänneestä Tituksesta onhan "autius" monikkomuotoinen "autioittamiset" (Dan. 9:26,Seppälä) ja käsky paeta vuorille (Matt. 24:15-21) sopi Tituksenkin joukkojen tuloon. Vastaava pakopelastaa juutalaisten henkiä suuren ahdistuksen aikana (Ilmestyskirja 12:6).

Vuosiviikkojen päättymistä Jeesuksen aikana selittävä Uuras Saarnivaara opettaa itsekin, että "tämäviimeinen sukupolvi" alkoi ensimmäisestä maailmansodasta 1917 (Harmagedon ennen ja jälkeens.25). Sukupolvi todella alkoi ensimmäisestä useiden valtakuntien keskinäisestä sodasta (Matt. 24:6-8) ja luvussa mainittu "hävityksen kauhistus suuren ahdistuksen aikana"(Matt. 24:15-21) juuri kuuluusiihen kaikkeen, minkä I maailmansodasta eteenpäin elänyt sukukunta (Saarisalo) tulee ennenkuolemaansa, ennen sellaista katoamistaan näkemään (Matt. 24:6,34)! Mutta myönnän, ettävarsinainen sinetti tulkintamme oikeellisuudelle on Antikristuksen ilmestyminen Jerusalemiakoskevaa sopimusta vahvistamaan.

Kun kristillisenäkin pidetyissä piireissä ei nähdä Daniel 9:27:ää meidän aikaamme ja Antikristukseenliittyväksi, on menty niin pitkälle, että otsikoidaan "mitä raamattu opettaa seurakunnanylöstempaamisesta" (kuten Uusi tie-lehti 6.7.1994), vaikkei sanallakaan viitakakaan Danielin kirjaan!On kadotettu "Kristillinen dogmatiikka"(kirj. Antti J. Pietilä): "Mahtavin kaikesta apokalyptisestakirjallisuudesta on Danielin kirja!"(osa 3 s.471) "Silloin nämä kaikki täyttyvät(Dan. 12:7), kun pyhänkansan hajotus saa lopun"! (KR 1938). "Yhden käden murtuminen"(Saarnivaara ja K.O. Syväntö)voi olla yksi sanatarkka käännös, mutta se on järjetön. Kysymys on esim. ajasta milloin Israelinkansan yhden osan hajotus on päättynyt sillä, että osa on palannut hajotuksesta Israelin maahan.

2. C. VAIN ENNEKUVIEN NÄKEMINEN

Parhaimmillaan väärään tulkintaan perustuvissa selityksissä ollaan kun myönnetään, että jotkutDanielin kirjan kohdat vertauskuvallisesti ennakoivat tulevaa. Erik Aurelius (Raamatun tietokirjaToim. A. Hjelt. Otava 1931) mainitsee: "Daanielin ennustuksista tulee esikuva tuleville ajoille. Viimeisten aikojen Antikristus on hyökkäävä Jumalaa ja hänen pyhäkköään vastaan."

Kielenkääntäjä Kristiina Lampola kirjeessään: "Eri asia on sitten jakeitten (Dan 9:26,27) merkitys,joka on ehkä kaksitasoinen: oma aika (tarkoittanee Antiokusta) - Mitä tulee tuleviin aikoihin niinsilloin ollaan suuren kysymysmerkin edessä eikä sitä ratkaista kielitieteellisellä vaan jollakin muullatasolla." Kristiina Lampola suositteli Aimo T. Nikolaisen ja Ilmari Soisalon-Soinisen selitysteoksia,muttei sanonut, ketkä "Suomen parhaiden heprean suomentajien" käännöksen olivat tehneet. PiispaAimo T. Nikolainen oli 1992 piplian käännöskomitean puheenjohtaja ja Ilmari Soisalon-SoininenDanielin kirjan käännöksen tarkastaja. Danielin kirjan käännöksen laatineeseen yksikköön kuuluivatprofessori Jussi Aro, dosentti Tapani Harviainen ja fil.lis. Hannu Leinonen. Tätäkin ryhmää onkiitettävä siitä, ettei se ole suostunut Saarnivaaran tulkintaan selittäen vahvistajaa Kristukseksi taiJahveksi kuten Mikko Tolonen.

Kritiikkiä ansaitsee varsinkin edesmennyt Jussi Aro ja selityksensä: "Dan 9:27 viittaa edelleen Antiokhos Epifaneen toimintaan... Zeuksen kuva oli asetettu Jerusalemin temppelin ylimmällekohdalle..." (Danielin kirja s. 59). Monet muutkin väittävät, että Danielin kirjan kirjoittaja eliAntiokuksen aikana, koska pystyi tietämään Antiokuksen hyökkäyksen. On todisteita siitä, ettäDanielin kirja on syntynyt ennen makkabilaisaikaa (ks. Saarnivaara: Voiko Raamattuun luottaas.532-40). "Minä Daniel"(9:2) kirjoitti kirjansa satoja vuosia ennen Antiokuksen aikaa. Jeesusvahvisti seikan, että Danielin profetointikyvyt yltävät aina suuren ahdistuksen aikaan asti(Matt.24:15,21).

Suoranaisten aikamme profetioiden lisäksi Danielissa kyllä annetaan esikuvia tulevalle. Meidänajallemme ei kuitenkaan Daniel 9:27:ssä vaan profetoitaessa Antiokuksesta, Daniel 11:31. Toinentemppeli oli rakennettu jonkun arvonimeltään Koores olevan Persian kuninkaan päästettyä juutalaisetBaabelista. Herodeksen toimesta II temppeli uudistettiin. Aapeli Saarisalon mukaan kahdentemppelin polttouhrialttari on ollut nykyisen Kalliomoskeijan kohdalla. Mutta pidän vaarallisenaopettaa odottamaan uutta juutalaistemppeliä siihen. Ensi vuosituhannella rakennettava Kristuksentemppeli (Hes. 40-46) siihen tulee. Kristus käski juutalaisia purkamaan oman temppelinsä koska hänolisi Messias, joka temppelin kolmessa päivässä rakentaa. Daniel 11:31:ssä kerrotaan miten IItemppeli tultaisiin hävittämään. Antiokus noin 170 eKr. hyökkäsikin Jerusalemiin ja iljetys, kauhistusoli Zeuksen alttari temppelissä. Apokryfinen Makkabealaiskirja kirjoitettiin siihen aikaan ja se kertoo:"Pystyttivät hävityksen kauhistuksen alttarille" (1 Makk. 1:54). Daniel 11:31:ssä profetoituAntiokuksen tuoma hävitys kuvaa meidän aikanamme tulevaa, mutta Daniel 9:27 ja 12:11suoranaisesti kertovat siitä, Antikristuksen hyökkäyksestä Jerusalemiin.

Antikristuksen "Zeus" on hän itse (Dan.11:36, 2 Tess. 2:4, Ilm. 13:14)! "Jumalien Jumalaavastaankin pedon tiedetään puhuvan (Dan 11:36 ), joten lopettakoon toveri sellaiset puheet kuin ettäedes Jeesus Kristus ei voisi erottaa neuvostokansoja" (Gorba tulee takaisin, Uutis-Karjala 5.1.92). Paras tuntomerkki pedolla on merkki päässä (Ilm. 13:3-15). Se on alkutekstissä "teurastettu",kirjoitti Nikolainen 1961 (s. 47). Ruhtinas Googista sanotaan, että hän on Herran teurastusuhri (Hes.39:17).

2. D. TOTUUDESTA LUOPUMISEN SEURAUKSIA

Luterilaisilla ei ole häpeämistä Aapeli Saarisalon, vapaakirkollisilla Vilho Rantasen ja TapioNousiaisen eikä helluntailaisilla esim. Niilo Yli-Vainion selityksissä. Noita aikansa parhaita opetuksiaseurakunta pystyy ymmärryksen lisääntyessä (Dan. 12:4) edelleen tarkentamaan. Mutta oikeaantulkintaan uskoneillekin syntyy Jumalan Sanastakin luopumisen (2 Tess. 2:3) myötä kauemmaksitotuudesta meneviä käsityksiä.

Niilo Yli-Vainio edusti ymmärrystä, missä oikein sijoitettiin Daniel 9:27 toisen vuosituhannenloppuun. Daniel 9:27:stä hän myös löysi seurakunnan ylösoton ajan tarkoittaen "noin seitsemän"vuodella rauhanliiton vahvistamisen aikoihin. Suomen helluntaiherätyksen raamattuopistoneskatologian opetuksessa ei vielä tunneta kumpaakaan: seurakunnan aikaa kaksi vuosituhatta eikäylösoton aikaa Danielin kirjan kertomana. Keuruulla sijaitsevan Iso Kirja raamattuopistoneskatologian opettaja Juhani Kuosmanen ymmärtänee näitä asioita sentään R. Chaslesin tapaan,koskapa häneen viittaa (Raamatun opetuksia s. 193. RV 1993). Siitä jos ymmärrys lisääntyy tilalleotettaneen huonompi opettaja.

Hankoniemen kristillisessä opistossa toimii Teologinen opisto, mikä kouluttaa Suomen Vapaakirkontyöntekijöitä. Kolmannella vuosikurssilla käydään läpi Danielin kirja. Danielin kirjan lopussa (12:12)mainittu 1335 päivää kuulemma jätetään yhä vastausta vaille. Seitsemänkymmentä vuosiviikkoaselitetään helluntailaisten tapaan ja ilmeisesti viimeisen petovaltion historiakin (Dan. 7:7,8,20-26)samaistetaan EU:hun (vrt. Dan. 2:36-46) Tapio Nousiaisen ja Vilho Rantasen opetukset hyläten.Ennen Neuvostoliiton syntymistäkin silti tiedettiin, että Venäjältä peto nousee (ks. William Jokinen,Tuhatvuotinen valtakunta. Lainakirjastossamme)

Näin sanoo Herra: Rauha ylösottoineen tulee (1 Tess. 5:3-9)! Luopumisen ensiaskel on julistaa"henkilökohtaisesti uskon", vaikka Herran Sanaa: "Henkilökohtaisesti uskon, että nykyinenPersianlahden kriisi johtaa Lähi-Idän rauhanneuvotteluihin ja rauhansopimukseen, johon myös Israeltulee suostumaan. Toteutuu Raamatun ennustus valheellisesta rauhantilasta, mikä ei tule kestämään: kun he sanovat nyt on rauha, silloin ... " (Jyväskylän helluntaisaarnaaja Toivo Haapala 22.11. 1990Ristin Voitto-lehdessä).

Minkään profetian tai laskelman taakse kirkot eivät mene, kuten myönsi helluntaiyhdistyksiäkintarkoittaen Esko Halme Ristin Voitossa. Profeettain tappajien lapsia (Matt. 23:31) seurakunnassa eiolla vaan seistään Jumalan toteutuvan Sanan takana (Veijonen: Ylempiä totuuksia, Uutis-Karjala8.8.93). Jukka Rokka "Tämä sukupolvi ja Herran päivä"(RV 1987) opettaa, että Herran paluu voitapahtua vuoteen 2000 mennessä, vaikkei se ole mahdollinen kuin juuri noin 2000 jKr. "Älköön teilleolko salassa"(2 Piet. 3:8) kuten ei meillekään. Daniel 9:27:ää Rokka halveksiiymmärtämättömyydellä, ettei sen ilmoittama aika olisi sitä mitä siinä sanotaan, koska vihan ajassapäiviä lyhennetään. Siitä miten ja paljonko (Ilm. 8:12) päiviä lyhennetään(Matt. 24:22) kerroin 1986kirjasessani.

Mauri Viksten "Tulevaisuuden suuntaviivoja" (RV 1989) lähenee jo Danielin kirjan hylkääjienopetuksia. Ilmestyskirja Karitsan häiden alkamisesta puhuessaan (19:7) ei sano aikaa, mutta Danielsen kertoo! Vaikka kirjan voisin tehdä näitä huonommista opetuksista, "varsinkin helluntailaisten"oikean opin vastustamisesta varsinkin helluntailaisten joukossa. Mutta paljon heidän opetustaviisaampaa ei olisi luopumuksen seurauksiin perehtyminenkään oikean tulkinnan jo toteutuessa,ylösottoa edeltävän Jerusalemia koskevan "rauhan" tullessa!

Novum osa 4 selittää hyvin Antikristusta, vaikka erehtyykin väittämään pedon nousevan EU:sta.Toivo Haapala kirjoitti (RV 22.11.1990), että sopimusta vahvistamaan tuleva peto nousisi Syyriastaja valtiokirkossa puhutaan muinaisesta Syyriasta. Ilmestyskirja nyt ja 1987 lähtien olen julkisinkirjoituksin osoittanut luottavani siihen, että peremmältä pohjoisesta Goog käy koukkuun (Hes.38:4). "Gorba tulee takaisin" (Uutis-Karjala 5.1.1992) kirjoitin "vaikka pääsiäisenä" ja juuripääsiäismatkallaan Tokiossa 1992 M. Gorbatshov ilmoitti halustaan palata valtaan.

"Antikristus parodioi Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta" (Novum 4 s. 939). Herrahan tapettiin62 vuosiviikon mentyä ei pitkäperjantaina vaan torstai-viikkosapatin aattona klo 15. Hautauskäärinliinakotelossa tapahtui klo 18 keskiviikkona. Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää jakolme yötä ja sen merkin Herra lupasi(Matt.12:40). Siis 72 tunnin haudassa olon jälkeenylösnousemus tapahtui lauantaina klo 18. "Myöhään sapattina, valjetessa ensimmäiseksiviikon"(Matt. 28:1). Ylösnousemuksen todistuksesta käy ja riittää Gorban syksyllä 1991 kokema 72tunnin vankeus. Herran ylösnousemuksesta alkoi uusi viikko. Syksyllä 1991 alkoi vuosiviikko,minkä aikana Herra voi todistaa ylösnousemuksen lisäksi koko seitsemän vuosituhannenjärjestelmänsä ja sen, että Herran tulosta ilmestymiseen menee 2000 vuotta. Älköön Gorba siis tulkoja ilmestykökin oikeaan aikaan! Tämä "totuuden julkinen julistaminenkaan ei estä"(Se pyöriisittenkin. Tuleva Lähi-Idän rauhansopimus ja uskovien katoaminen-kirjasen tekijäLappeenrantalainen-lehdessä 25.11. 1988)

"Saatana saapuu Moskovaan" vai joko se on siellä? Ilmestyskirja antaa ymmärtää, että seitsemäsjohtaja on palattuaan kahdeksaskin (17:8-11). Stalinin jälkeen hihhuloinut Malenkov ei ollutPolitbyroon nimittämä, joten virallisesti Gorba oli seitsemäs johtaja alkaen Leninistä. Mutta Danielantaa mielenkiintoisen täsmennyksen, että seitsemäs, "pieni sarvi" eli jo vähäisen johtajuuden kaudenomistanut "kuningas" (Dan. 7:24) on myös yhdestoista (Dan. 7:7,8,20-26). "Varokoon Gorba siismyös, ettei synny minkäänlaista kolmen valtion liittoa, joiden uudet johtajat hän vieläsyrjäyttäisi."(Gorba tulee takaisin, U-K 5.1.92). Pari vuotta myöhemmin Venäjä, Ukraina jaValkovenäjä (vrt. Roos, Mesek ja Tuubal, Hes. 38-39) ilmoittivat solmineensa talousliiton! Vrt."Tuleva Neuvostojärjestys ... Venäjä, Ukraina ja Valkovenäjä" (Lindsey Hal: Viimeisten päivienIsrael. K&S 1992)."Hän kukistaa kolme kuningasta"(Dan. 7:24)."Mesek ja Tuubal Moskova jaTobolsk"(Hitchcock Mark: Varo Israel karhu tulee. K&S 1994). Ei kai kolmen johtajansyrjäyttäminen voi tapahtua vasta ylösoton jälkeen ja liittyä EU:hun, vaikka EU ottaisi Venäjänjäsenekseen? "Ne kymmenen kuningasta saavat vallan yhdeksi hetkeksi pedon kanssa"(Ilm. 17:12)."Yksi hetki" ilmeisesti vuosi eikä mikä tahansa aika (vrt. 1992 piplia).

"Saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla... niille, jotka eivät mielistyneet totuuteenvoidaksensa pelastua "(2 Tess. 2:9-12). Kenenkään nimi ei ole elämän kirjassa (Ilm. 17:8), kaikkiovat luopuneet ja menevät kadotukseen (2 Tess. 2:10), ellei kenellekään ole vähänkään selväälaittoman tulon yksityiskohdat. Vähänkin kaiken totuuden ymmärtämisestä pitäisi riittää antamaanvalmiudet selittää tulevaisuutta varsin tarkasti. Naurettavankin yksinkertaista olisi jos tapahtumatkehittyisivät edellistä edeltävässä kappaleessa esitetyn mukaisesti päivän vastatessa vuotta kun päiväHerralle on tuhat vuotta. Joka tapauksessa olen jo pitkään antanut ymmärtää, ettätuhatvuotislaskelmankin Gorba tulisi todistamaan. Tulkintamme oikeellisuus vaatii ainoastaan, ettäjotta Herra voisi ilmestyä omilleen pilviin viedäkseen heidät taivaalliseen Jerusalemiin, Antikristuksentäytyy tulla ja ilmestyä "rauhaan" vieden sitten juutalaisilta Jerusalemin. Ja merkkinä sinullekin :Antikristus ilmestyy ensin!

JATKUU.